Atatürkün hayatındaki önemli tarihler

1.1881 Mustafa Kemalin dünyaya gelmesi.

2.1893 Mustafa Selanikteki Askerlik  Hazırlık okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi KEMAL adı verilir.

3.1895 Mustafa Kemal manastırdaki Askeri liseye başlar.

4.1899 Mustafa Kemal İstanbulda Harbiyenin hazırlık sınıfına başlar.

5.1902 Mustafa Kemal harbiyeden mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.

6.11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şamda bulunan Beşinci ordudagörev almak üzere Şama gönderilir.

7.Ekim 1906 Mustafa Kemal ve arkadaşları Şamda VATAAN VE HÜRRİYET adıyla gizli bir dernek kurarlar.

8.Eylül 1907 Mustafa Kemal üçüncü orduya tayin edilir ve Selanike gönderilir.

9.13 Eylül 1911 Mustafa Kemal İstanbuldaki Genel kurmaya tayin edilir.

10.9 0cak 1912 Mustafa Kemal Libyadaki  Tobruk Taaruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

11.25 Kasım 1912 Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları Özel Kuvvetlerine atanır.

12.27 Ekim 1913 Mustafa Kemal Sofyaya Asleri Ataşe olarak atanır.

13.25 Nisan 1915 İttifak Devletleri  Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

14.9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

15.1 Nisan 1916 Mustafa Kemal Tuğgeneralliğine terfi eder

16.6-7 Ağustos 1916 Mustafa Kemal Bitlis ve Muşu düşmanlardan geri alır.

17.31 Ekim 1918 Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup komutanı olur.

18.30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Erzurumda bulunan Dokuzuncu Orduya Geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

19.16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal İstanbulu terkeder.

20.19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsuna ayak basar.

21.8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal  gerek Üçüncü ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.

22.23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Erzurum Kongresi başkanlığına getirilir.

23.4 Eylül 1919 Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

24.27 Aralık 1919 Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankaraya gelir.

25.23 Nisan 1920 Mustafa Kemal TBMM yi açar.

26.11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal İstanbul Hükumeti tarafından ölüme mahkum edilir.

27.5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Büyük Meclis tarafından Başkumandan seçilir.

28.23 Ağustos 1921 Türk Birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya Savaşı başlar.

29.19 Eylül 1921 Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemale Mareşel ve Gazi unvanlarını verir.

30.26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Taaruzu Koca Tepeden yönetmeye başlar.

31.30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa dumlupınar savaşını kızar.

32.10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmire girer.

33.1 Kasım 1922 Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemalin Hilafetin  kaldırılması yönündeki önerisini kabul eder.

34.14 Ocak 1923 Mustafa Kemalin Annesi Zübeyda Hanım vefat eder.

35.29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemalin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

36.24 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnunda ilk kez şapka giyer.

37.9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal ilk kez Sarayburnunda yeni Türk alfabesiyle konuşma yapar.

38.12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal  Türk Tarih kurumunu kurar.

39.12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal Türk dil kurumunu kurar.

40.16 Haziran 1934 Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek  Gazi Mustafa Kemale ATATÜRK soyadını veriri.

41.10 Kasım 1938 Atatürk vefat eder

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !